TEST WSTĘPNY

Odpowiedz na poniższe pytania, zaznaczając właściwą odpowiedź YES lub NO.

W kolejnej części przetłumacz słowa angielskie na język polski, a słowa polskie na angielski.

Za poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt, z kolei za
odpowiedź błędną -1 pkt.

Twoje dane

Kontakt

Dialog
ul. Dąbrowskiego 53 lok. 2 - 3
Rumia
 

Numer rachunku bankowego do dokonywania płatności:
36 1940 1076 6208 8813 0000 0000
Crédit Agricole

Dni i godziny pracy:

Pon. - Czw. 14:00 - 20:30
Pt.                 14:00 - 19:30
Sob.               8:00 - 12:00